Στις 18/2/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0052189, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την WESTLAND FRUIT ΕΠΕ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικής μονάδας αγροτικών προϊόντων. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 65.396,00€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 60,76% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 122.496,00€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 77.207,46€