Στις 23/2/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0053089, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον ΚΟΤΣΑΛΟ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό ιατρείου. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 12.350,00€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 58,64% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 134.846,00€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 77.207,46€