Στις 24/2/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0051425, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό εμπορικής επιχείρησης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 25.176,25€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 41,25% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 160.022,25€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 77.207,46€