Στις 3/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 4η και τελική πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δημοσίου χαρακτήρα “Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας”, με δικαιούχο τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο Ναυπακτίας “Ο Ανεμογιάννης”. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 7.910,83€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 100% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου (39.659,99€)
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 85.118,29€
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 160.022,25€