Στις 12/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0048625, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ ΣΩΚΡΑΤΗ και αντικείμενο την επέκταση αγροτουριστικής μονάδας. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 117.916,37€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 36,82% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 285.410,37€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 85.118,29€