Στις 12/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0047956, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό μονάδας κοπής – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 122.115,00€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 58,76% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 407.525,37€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 85.118,29€