Στις 17/3/2021 πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Πούντου” και “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Μαμουλάδας”, με δικαιούχο την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας. Το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 12.192,82€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 100% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των δυο έργων (12.130,60€ και 16.362,22€)
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 407.525,37€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 97.311,11€