Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αξιοποιώντας 200εκ€ του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ, σχεδιάζει πρόγραμμα, που απευθύνεται σε 20.000 επιχειρήσεις, ενισχύοντας άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες τις μισθοδοτικές τους δαπάνες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος.

Σχετικά Αρχεία
Ενημερωτικό_σημείωμα_προγράμματος