Στις 22/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0045894,  το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, με δικαιούχο την Λ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ε.ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. και αντικείμενο την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 131.182,18€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 47,73% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 538.707,55€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 97.311,11€