Στις 26/3/2021 πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δημοσίου χαρακτήρα “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, με δικαιούχο την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 19.120,09€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 100% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου (26.420,09€)
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 538.707,55€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€