Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας ενδιαφέρεται για την ενοικίαση χώρου άνω των 200τ.μ. για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), στην περιοχή που περιλαμβάνεται από την Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου, την πόλη της Ναυπάκτου μέχρι και τον οικισμό Πλατανίτης Αντιρρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)” στη γραμματεία της εταιρείας (Εθνική οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου, κόμβος περιφερειακού, 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου) έως και την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:

  1. Θέση του ακινήτου και περιγραφή του προς ενοικίαση χώρου (τοπογραφικό, κατόψεις, τ.μ., θέσεις στάθμευσης κλπ)
  2. Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και κατάλληλο για νόμιμη χρήση ως “Κτίριο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας” ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα γίνει η απαιτούμενη αλλαγή στην ως άνω άδεια ως προς τη χρήση από τον ιδιοκτήτη
  3. Κλειστός φάκελος με την οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού)
  4. Στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτήτη

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης του διαγωνισμού.