Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου”, με προϋπολογισμό 198.000,00€ και δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας. Το έργο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και χρηματοδοτείται από το σκέλος του τοπικού προγράμματος που υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ