Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη βορειοδυτική αίθουσα) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
  2. Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για το με αριθμ. πρωτ. 717128/3499 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφορικά με την ακύρωση της υπ' αριθμ. 135/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας”
  4. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας”
  5. Μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση του 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ναυπακτίας
  6. Αίτημα του φιλανθρωπικού – πολιτιστικού συλλόγου “Κοσμάς ο Αιτωλός”, του οικισμού Χάνι Μπανιά, της Τοπικής Κοινότητας Βλαχομάνδρας για παραχώρηση της χρήσης του σχολείου του οικισμού Χάνι Μπανιά για τη λειτουργία των γραφείων του συλλόγου και δημιουργία λαογραφικού μουσείου
  7. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τεχνικών – αναπλάσεις – οδοποιία τοπικής κοινότητας Μακύνειας”, μέχρι 31-11-2011