Στις 9/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0051637, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον Καραγεώργο Λεωνίδα και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση οινοποιείου, με προσθήκη χώρου γευσιγνωσίας. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 29.582,11€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 45,08% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 568.289,66€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€