Στις 16/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0050268, LD311-0045102 και LD311-0053837, τα οποία έχουν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχους τους Μουχτούρη Ανδρέα, Κυρίτση Παναγιώτα και Σκαλιώτη Ευάγγελο αντίστοιχα. Αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων είναι: α) ίδρυση οφθαλμολογικού ιατρείου, β) ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού και γ) εκσυγχρονισμός εμπορικής επιχείρησης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 78.474,04€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο Μουχτούρη Ανδρέα το 58,74% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στην δικαιούχο Κυρίτση Παναγιώτα το 60,41% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στον δικαιούχο Σκαλιώτη Ευάγγελο το 33,31% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 698.358,85€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€