Το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" παρατείνεται έως την 18/10/2011. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1592