Στις 22/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0054084, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την “ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΚΕ” και αντικείμενο επένδυσης την ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 49.902,02€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 25,71% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 771.090,88€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) ανέρχονται σε 887.522,08€.