Στις 23/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0053699, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την Χριστοδούλου Γερασιμίνα και αντικείμενο επένδυσης την ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 54.431,42€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στην δικαιούχο το 30,43% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 825.522,30€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 941.953,50€.