Στις 28/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054010 και LD311-0053602, με δικαιούχους την BLIKAS OLIVES ΙΚΕ και τον Ραΐδη Δημήτρη αντίστοιχα. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βρώσιμων ελιών και ο εκσυγχρονισμός εμπορικής επιχείρησης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 62.688,17€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στην BLIKAS OLIVES ΙΚΕ το 41,44% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στον Ραΐδη Δημήτρη το 32,24% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 888.210,47€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.004.641,67€.