Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, με τις πληρωμές για επενδύσεις να έχουν ξεπεράσει το 1εκ€.