Στις 29/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054276 και LD311-0054406, με δικαιούχους τον Στυλιαρά Ιωάννη και την ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ Ε.Ε.. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο εκσυγχρονισμός/επέκταση μονάδας τυποποίησης μελιού και η δημιουργία τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 72.486,79€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον Στυλιαρά Ιωάννη το 24,53% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στην ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ Ε.Ε. το 11,33% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 960.697,26€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.077.128,46€.