Στις 5/5/2021 πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή για το επενδυτικό σχέδιο δημοσίου χαρακτήρα “ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας. Το ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 11.141,70€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 100% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 960.697,26€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 127.572,90€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.088.270,16€.