Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 359.076,31€.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ Ι.Π. Μεσολογγίου (Λύρος Κώστας, Δήμαρχος – νόμιμος εκπρόσωπος) και της αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ