Στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων/επικοινωνιών, της ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, με τους δικαιούχους των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, έχουν προγραμματιστεί τηλεδιασκέψεις με τους δικαιούχους των ιδιωτικών επενδύσεων:

  • την Τετάρτη 9/6/2021 και ώρα 11:00πμ
  • την Πέμπτη 10/6/2021 και ώρα 11:00πμ

Οι δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί με e-mail για τις συναντήσεις και τα links των τηλεδιασκέψεων.