Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσιοποίησε το επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Για περισσότερς πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Σχετικά αρχεία
Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης