Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δημοσιοποίησε το Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας της 14ης Νοεμβρίου 2011. Για περισσότερς πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.