Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε το επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο οικονομικής επικαιρότητας.