Η δράση αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?item=1898