Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) δημοσίευσε την προκήρυξη "Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια", στην οποία δύναται να υποβάλλουν προτάσεις:

  • τα Υπουργεία
  • οι Περιφέρειες της χώρας
  • οι Καλλικρατικοί ΟΤΑ
  • άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

Σκοπός της προκήρυξης είναι:

  • η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του δημοσίου, κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο
  • η βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα δημόσια κτήρια
  • η βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτήριο της παρέμβασης
  • η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • η επιβράδυνση και τελικά η αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκινάει στις 5/12/2011 και ολοκληρώνεται στις 06/02/2012.