Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:30 υπογράφεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, 3ος όροφος) η σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακείου JESSICA.