Στο παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε την διακήρυξη του Halmstand, η οποία αναφέρεται στη στήριξη της ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρώπης, μέσω δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών.

Διακήρυξη του Halmstand