Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή παραγωγών και μεταποιητών τοπικών προϊόντων, επιχειρηματιών μονάδων διανυκτέρευσης και επιχειρηματιών μονάδων εστίασης, με θέμα «Συνέργειες τοπικών προϊόντων με τουριστικές επιχειρήσεις», κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Δήμου Ναυπακτίας και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 62 ενδιαφερόμενοι, πραγματοποιήθηκε εισήγηση από τον Λέκτορα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Φαίδωνα Θεοφανίδη και αναπτύχθηκε συζήτηση αναφορικά με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα προβλήματα συνεργασίας των τουριστικών επιχειρήσεων με τις μονάδες παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, ώστε μέσω αυτής της συνεργασίας να αναβαθμιστεί το τοπικό τουριστικό προϊόν και να διευκολυνθεί η προβολή του.

Οι ενδιαφερόμενοι έδειξαν σαφή διάθεση για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των συντελεστών του τοπικού παραγωγικού συστήματος, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να ωφεληθούν, ενώ ο Δήμος Ναυπακτίας με δήλωση του Δημάρχου, κ. Γιάννη Μπουλέ, δεσμεύτηκε για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Η Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Ζιαμπάρα Μαρία, ανακοίνωσε ότι η χθεσινή συνάντηση είναι η αρχή μιας σειράς ενεργειών, που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των παραγωγών και των επιχειρηματιών του Δήμου Ναυπακτίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου και σε συνεργασία με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε η επιστημονική γνώση να συνδράμει στις προσπάθειες του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, ανακοίνωσε τη σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης από τον Δήμο Ναυπακτίας.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε κατέληξε στη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου, το οποίο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν εκπρόσωπο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, έναν εκπρόσωπο των μονάδων διανυκτέρευσης, έναν εκπρόσωπο των μονάδων εστίασης και έξι εκπροσώπους από παραγωγούς και μεταποιητές. Ο ρόλος του συντονιστικού οργάνου θα είναι να καταρτίσει μητρώο παραγωγών και μεταποιητών τοπικών προϊόντων, να διαμορφώσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας και να προετοιμάσει την επόμενη συνάντηση των εμπλεκομένων, το συντομότερο δυνατόν.