Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ενέκρινε τον τελικό πίνακα κατάταξης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, της πρόσκλησης 141/3-8-2021.

Σύμφωνα με τον τελικό πίνακα κατάταξης, εντάσσεται και χρηματοδοτείται το σύνολο των υποβαλλόμενων προτάσεων, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.560.336,18€ (συνολικό κόστος επενδύσεων 3.120.672,57€).

Για την ένταξη και χρηματοδότηση του συνόλου των υποβαλλόμενων προτάσεων απαιτήθηκε έγκριση υπερδέσμευσης περίπου 465.000€, από την ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ