Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δημοσίευσε το ενημερωτικό δελτίο οικονομικής επικαιρότητας της 27ης Δεκεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.