Ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.