Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ενημερώνει τους δικαιούχους των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ότι έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως τα συστήματα πληρωμών τόσο στο ΠΑΑ όσο και στο Αλιείας.

Όσον αφορά το ΠΑΑ το σύστημα πληρωμών είχε απενεργοποιηθεί από την 1/1/2022 (τόσο για τις ιδιωτικές όσο και για τις δημόσιες επενδύσεις), ενώ όσον αφορά το Αλιείας το σύστημα πληρωμών ενεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά για τις ιδιωτικές επενδύσεις (για τις δημόσιες επενδύσεις ενεργοποιήθηκε προ τριμήνου).

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι δικαιούχοι να αποστείλουν αιτήματα πληρωμών για έλεγχο και πληρωμή, κατόπιν συνεννόησης με τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις και καθυστερήσεις.

Τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα πληρωμών των δικαιούχων του ΠΑΑ εξετάζονται από τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου θα αποσταλούν μεμονωμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή.