Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή για το σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Η πληρωμή αφορά το ποσό των 11.873,14€ για το δημόσιο έργο “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου” του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Επί της ουσίας η συγκεκριμένη πληρωμή σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κύκλου πληρωμών στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, μετά την προ ημερών πλήρη ενεργοποίηση των συστημάτων πληρωμών, τόσο στο σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ όσο και στο σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος για την άμεση υποβολή αιτημάτων πληρωμής, σε συνεννόηση με τα στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 2.691.479,35 61,52%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 11.873,14 0,68%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 2.703.352,49 44,20%