Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 140/2-8-2022, η Αιτωλική Αναπτυξιακή δημοσιοποιεί τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 140/2-8-2022