Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις (3) παρτίδες πληρωμής για επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ύψους 135.270,38€.

Οι πληρωμές αφορούν τις επενδύσεις:

  • Επιχείρηση υπηρεσίας αποτέφρωσης νεκρών ζώων
  • Ανάπλαση κεντρικής πλατείας “Μάρκου Μπότσαρη” στο Μεσολόγγι, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
  • Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο

Επιπρόσθετα, στην παρούσα φάση βρίσκονται σε αρχικό ή προχωρημένο στάδιο πληρωμής αιτήματα ύψους 908.569,12€. Ειδικότερα,

  • 9 αιτήματα ιδιωτικών επενδύσεων ελέγχονται από την ΟΤΔ, ύψους 581.226,87€
  • 1 αίτημα ιδιωτικής επένδυσης ελέγχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 20.340,00€
  • 2 αιτήματα δημοσίων επενδύσεων ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 147.175,69€
  • 2 αιτήματα δημοσίων επενδύσεων ελέγχονται από την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ύψους 159.826,56€

Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται η υποβολή πρόσθετων αιτημάτων πληρωμής για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ύψους 850.000,00€.

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις τρεις νέες εγκεκριμένες παρτίδες πληρωμής έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 3.305.333,03 75,55%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 20.518,40 1,18%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 3.325.851,43 54,38%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 2.765.470,11 105,35%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 539.862,92 30,85%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 0,00 0,00%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 20.518,40 3,18%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 3.325.851,43 54,38%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 66 3
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24 24 5
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 16 0
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 0
ΣΥΝΟΛΟ 109 109 8