Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων των Πράξεων LD311-0054346 και LD311-0053837.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Τροποποίηση LD311-0054346

Τροποποίηση LD311-0053837