Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία, θα γίνει παρουσίαση της προτεινόμενης στρατηγικής για την τουριστική προβολή του Δήμου Ναυπακτίας.

 Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συμμετέχουν στη συνάντηση.