Για να δείτε το ενημερωτικό δελτίο, της 28/05/2012, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.