Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου “Εκσυγχρονισμός μονάδας κοπής – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:

Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου