Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δημοσίευσε το Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας της 31ης Ιουλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.