Το Γραφείο  Διασύνδεσης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (Παράρτημα ΓΔ – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο υποστήριξης των φοιτητών και αποφοίτων του σε θέματα που αφορούν στη συνέχιση των σπουδών τους και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.