Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων (σ.σ. ίδρυση τουριστικών μονάδων διανυκτέρευσης) από τους δυνητικούς δικαιούχους του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7.572.576,93€ και δημόσιας δαπάνης 5.129.310,71€, υπερκαλύπτοντας τους διαθέσιμους πόρους (394,56%). Τις προσεχείς ημέρες και με την παραλαβή των φυσικών φακέλων των προτάσεων θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους.

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ευχαριστεί τους δυνητικούς δικαιούχους και τους μελετητές τους για την συνεργασία και την συμμετοχή τους στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Ευχόμαστε στους δυνητικούς δικαιούχους καλά αποτελέσματα στην αξιολόγηση των προτάσεών τους.