Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ) , συνολικής δημόσιας δαπάνης 72.644,00€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

  • LA311-0468809 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης)
  • Ανάπλαση δημοτικής οδού Αντιρρίου

Με τις προαναφερόμενες εγκρίσεις, οι πληρωμές του τοπικού προγράμματος ξεπέρασαν το φράγμα των 6.000.000€ και ανέρχονται στο 98,82% του αρχικού προϋπολογισμού, με τις πληρωμές του σκέλους του ΠΑΑ να ανέρχονται στο 116,35% του αρχικού προϋπολογισμού και του σκέλους του ΕΠΑλΘ στο 54,79% του αρχικού προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή 15 ελεγμένες παρτίδες πληρωμής, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 680.251,17€ και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου 2 παρτίδων πληρωμής για το LEADER Αλιείας, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 61.625,42€. Με την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων πληρωμών:

  • το τοπικό πρόγραμμα θα πλησιάσει το φράγμα πληρωμών των 7εκ€
  • οι πληρωμές του τοπικού προγράμματος θα ανέλθουν στο 110,95% του αρχικού προϋπολογισμού
  • οι πληρωμές του σκέλους του ΠΑΑ θα ανέλθουν στο 131,90% του αρχικού προϋπολογισμού
  • οι πληρωμές του σκέλους του ΕΠΑλΘ θα ανέλθουν στο 58,32% του αρχικού προϋπολογισμού

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων πληρωμής που έχουν υποβληθεί και ελέγχονται από την Αιτωλική Αναπτυξιακή.

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, την παρούσα χρονική στιγμή, έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 5.090.185,95 116,35%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 953.950,81 54,79%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.044.136,76 98,82%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 3.953.933,72 150,63%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 1.136.252,23 64,93%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 488.113,82 44,53%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 465.836,99 72,22%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.044.136,76 98,82%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 66 9
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24 24 5
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 14 1
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 0
ΣΥΝΟΛΟ 109 107 15