Η Ελληνική Ένωση Στέβια (GRAST), σε συνεργασία με την εταιρεία SWEETFITNESS, διοργανώνουν στο Βόλο, από 1 έως 3 Μαρτίου 2013, το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Στέβιας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.