Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εξάγουν ή να βελτιώσουν τις εξαγωγικές τους συναλλαγές μπορούν να συμβουλευτούν το επισυναπτόμενο αρχείο.