Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενημερώνει ότι υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, οι αποφάσεις ένταξης δυο νέων επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα, προϋπολογισμού 633.660,65€, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (σκέλος ΠΑΑ).

Ειδικότερα, οι αποφάσεις ένταξης αφορούν τις δημόσιες επενδύσεις:

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.ΜΕ.Α.) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔE _ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔE_ΞΗΡΟΜΕΡΟ